Meet the

Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială

?

Care este problema identificată pe care proiectul încearcă să o rezolve?

O direcție de acțiune pe care se concentrează activitățile Asociației Antonia pentru Educație și Inovare Socială este combaterea analfabetismului funcțional în rândul copiilor proveniți din mediul rural.

Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială implementează programe de dezvoltare a abilităților de literație în rândul a 87 de copii cu vârste cuprinse între 3-14 ani din satul Bohotin, comuna Răducăneni, județul Iași și încurajează prin evenimente regionale o cultură puternică a lecturii în rândul a 500 de copiii din regiunea NE.

?

Care este soluția propusă de voi și ce rezultate aveți până în momentul de față?

Soluția propusă de Asociația Antonia pentru Educație și Inovare Socială constă în crearea de contexte variate care să ofere acces și expunere a copiilor la resurse, programe educaționale adecvate, precum și dezvoltarea unei infrastructuri care să permită crearea/dezvoltarea de biblioteci, colțuri de lectură în mediul școlar. Pe scurt propunem: implementarea următoarelor soluții: ateliere de literație (abordare clasică și prin artă); ateliere de literație remedială; masă caldă pentru copii; educație parentală; acces la cărți și biblioteci; dezvoltarea de parteneriate.

?

Care sunt nevoile voastre pentru a duce mai departe/ transforma/ amplifica rezultatele?

  • resurse financiare pentru a susține infrastructura creată
  • personal pregătit pe literație remedială
  • sponsorizări cărți/materiale didactice/mobilier
  • dezvoltarea continuă de colaborări/parteneriate
  • transport și logistică pentru deplasare din urban în rural și din rural în urban