Meet the

Organizație - Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”; Inițiativa - Centrul Comunitar Interetnic „Împreună”

?

Care este problema identificată pe care proiectul încearcă să o rezolve?

Copiii și tinerii (romi și neromi) au nevoie de un spațiu în care să se poată întâlni și să se dezvolte armonios ca cetățeni activi și implicați în comunitate. Acest tip de spații sunt aproape inexistente în România, in timp ce nevoile copiilor și tinerilor devin mai diverse și mai pregnante. Riscul de sărăcie și excluziune socială în rândul copiilor a crescut în perioada pandemiei de Covid-19, iar starea de bine a acestora s-a diminuat ca urmare a izolării sociale ș a schimbărilor provocate de transformările digitale, crescând anxietatea și depresia în rândul tinerilor. În timpul pandemiei, decalajele educaționale s-au adâncit determinând și alte noi decalaje, precum decalajul digital.

Centrul Comunitar Interetnic „Împreună” pentru copii și tineri este un spațiu dedidat socializării preponderant în contexte non-formale și informale cu scopul de a crea agenți ai schimbării comunitare pe termen mediu și lung. Acesta va fi un spațiu educațional prietenos, menit să completeze mediul școlar formal prin activități non-formale și în sistem outdoor pe teme diverse precum diversitate, incluziune, egalitate de șanse, schimbări climatice și reducerea consumului alimentar, educație financiară etc. De asemenea, în cadrul centrului, beneficiarii vor primi consiliere și orientare profesională, sprijinind tranziția acestora către liceu sau alte forme de învățământ.

Centrul va deveni și un spațiu al comunității, acesta găzduind activități de educație parentală și alte acțiuni de sprijin și mobilizare comunitară.

?

Care este soluția propusă de voi și ce rezultate aveți până în momentul de față?

Obiectivul general al Centrului Comunitar Interetnic „Împreună” este reducerea riscului de sărăcie pentru copii și tineri care aparțin grupurilor vulnerabile prin sprijinirea accesului la educație. Prin înființarea Centrului, ne dorim să sprijinim tranziția școlară pentru 50 de copii și tineri și să ajutăm la creșterea stimei de sine a acestora prin activități de educație non-formală și în sistem outdoor.

De asemenea, ne propunem o abordare integrată în 20 de școli cu scopul îmbunătățirii imaginii minorității rome printre romi și non-romi. Proiectul promovează și îmbunătățirea abilităților socio-emoționale a 20 de studenți de etnie romă din regiunea București-Ilfov pentru a deveni voci active și agenți de schimbare. Aceștia sunt împuterniciți să reprezinte modele de succes pentru elevi printr-un program de mentorat. În același timp, 25 de profesori sunt instruiți în legătură cu principiile educației incluzive de calitate și învață metode pentru a preda diversitatea și promovează acest lucru printre 300 de elevi.

?

Care sunt nevoile voastre pentru a duce mai departe/ transforma/ amplifica rezultatele?

Odată cu deschiderea Centrului Comunitar Interetnic „Împreună”, ne dorim ca acest spațiu să devină un loc în care comunitatea noastră să poată crește. Astfel ne dorim să realizăm diferite activități pentru comunitate precum dezbateri și ateliere informale pe diferite teme de interes, sesiuni de consiliere și orientare în carieră, cluburi extrașcolare etc. Tot ce ne propunem se poate realiza cu sprijinul voluntarilor alături de care lucrăm deja, dar suntem mereu în căutare de oameni buni care împărtășesc aceeași nevoie pe care o avem și noi, de a da ceva înapoi comunității din care provenim.

De asemenea, suntem în căutare de parteneri ce ne pot sprijini financiar sau cu diferite resurse pentru a putea realiza toate activitățile pe care ni le propunem în următorii ani, activități care facilitează tranziția copiilor și tinerilor cu care lucrăm către liceu sau alte forme de învățământ și care contribuie la crearea unui spațiu educațional prietenos.

Ține legătura cu noi