Politică GDPR site #trillenials

INFORMAȚII GENERALE

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, cu sediul social în Bulevardul Nerva Traian, nr.21, Sector 3, București, cod de înregistrare fiscală 14476331 și înregistrată la Judecătoria Sector 2 în baza Hotărârii Judecătorești nr.111 din data de 21.12.1994, în calitate de proprietar și administrator al website-ului www.trillenials.ro și în calitate de „operator de date” în sensul normelor instituite de legislația națională și de Regulamentul General privind Protecția Datelor – Regulamentul nr.679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, intrat în vigoare la data de 25 mai 2018, respectă dreptul la viață privată al persoanelor care accesează website-urile noastre și asigură protecția corectă a prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru toate persoanele fizice care furnizează acest tip de date către FDSC în desfășurarea întregii sale activități.

 

I. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor care se înscriu pe website-urile FDSC în vederea participării la evenimentele organizate de către FDSC

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Înregistrarea utilizatorilor pe website în vederea înscrierii pentru participarea la evenimentele organizate de FDSC. Persoanele vizate sunt: persoanele de contact din cadrul organizației/companiei/instituției publice care se înregistrează pe website, persoanele fizice care se înregistrează pe website. Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de către FDSC sunt: nume, prenume, funcție, telefon, adresa de e-mail ale persoanei de contact, denumirea organizației/companiei/instituției publice în numele căreia se face înregistrarea pe website.

b) Scopurile și temeiurile prelucrării

FDSC colectează și prelucrează datele cu caracter personal (i) ale persoanelor de contact din cadrul organizației/companiei/ instituției publice și (ii) ale persoanelor fizice atunci când acestea se înregistrează pe website în scopul participării la evenimente.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal între operator (FDSC) și terți pot fi transmise pe teritoriul României. Cu toate acestea, FDSC va transfera datele cu caracter personal doar către autorități și/sau instituții publice în cadrul unui potențial control din partea acestora. De asemenea, firma carea asigură mentenanța site-ului ar putea avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

d) Perioada de retenție a datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate de către FDSC pe o perioadă de 5 ani de la data înscrierii.

II. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale: beneficiarilor finali ai proiectelor implementate de către FDSC, persoanele de contact din cadrul furnizorilor de servicii persoane juridice și colaboratori persoane fizice în scopul organizării de evenimente de către FDSC

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate de către FDSC pot fi : nume, prenume, adresa de e-mail, imagine, semnătură, număr de telefon, data nașterii, funcție, denumire organizație, adresă. Persoanele vizate de această prelucrare pot fi : beneficiarii proiectelor, persoana de contact din cadrul furnizorilor de servicii persoane juridice, colaboratorii persoane fizice.

b) Scopurile și temeiurile prelucrării

FDSC colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și precizate mai sus în scopul organizării de evenimente în vederea susținerii proiectelor pe care le desfășoară. Interesul legitim al FDSC este de a prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pentru a organiza evenimente astfel încât să își promoveze programul de finanțare, proiectele pe care le are în desfășurare, să disemineze informații despre oportunitățile de finanțare sau să faciliteze schimbul de informații și bune practici între organizații și alte entități de drept privat sau de drept public.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal între operator (FDSC) și terți pot fi transmise pe teritoriul României. Cu toate acestea, FDSC va transfera datele cu caracter personal doar către autorități și/sau instituții publice în cadrul unui potențial control din partea acestora. De asemenea, firma carea asigură mentenanța site-ului ar putea avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

d) Perioada de retenție a datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate de către FDSC pe o perioadă de 5 ani de la data înscrierii.

III. Obligațiile legale de cunoaștere a clientelei la stabilirea relațiilor de afaceri.

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal care pot fi prelucrate de către FDSC sunt : nume, prenume, data nașterii, naționalitate, țara de rezidență, poză, etc.

b) Scopurile și temeiurile prelucrării

FDSC prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor precizate mai sus în scopul de a parcurge procedura de cunoaștere a clientelei (Know Your Customer), conform dispozițiilor legale aplicabile privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului. FDSC are obligația de a aplica măsuri de cunoaștere a clientelei la stabilirea relațiilor de afaceri, pentru a se conforma cerințelor legale privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului. Astfel, FDSC trebuie să se informeze asupra beneficiarului real al persoanei juridice, dar și să obțină dovada că persoana fizică care reprezintă o anumită persoană juridică acționează în mod legal.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal între operator (FDSC) și împuterniciți (terți), pot fi transferate către autorități publice în cazul unui potențial control din partea acestora.

d) Perioada de retenție a datelor

Datele cu caracter personal sunt păstrare conform cerințelor legale aplicabile în această situație.

IV. Publicarea de articole și interviuri pe website

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Pe website pot fi publicate articole, interviuri sau povești de viață despre persoanele implicate în cadrul #trillenials, beneficiari sau susținători ai ONG-urilor. Date cu caracter personal care pot fi prelucrate și publicate pe site-ul www.trillenials.ro sunt: nume, prenume, funcție, dizabilități, stare de sănătate, studii, formare profesională. În principiu pot apărea multe categorii de date cu caracter personal în cadrul articolelor care țin de viața personală sau profesională, preferințe, experiență, etc în cadrul articolelor și interviurilor publicate pe website din relatările persoanelor fizice în cadrul acestora. De asemenea, pot fi prelucrate și alte date cu caracter sensibil, precum imagine și voce aferente persoanelor fizice participante în cadrul articolelor și interviurilor publicate. 

b) Scopurile și temeiurile prelucrării

FDSC colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și precizate mai sus în scopul de a publica articole și interviuri despre persoanele fizice implicate în programul #trillenials și în scopul de promovare a programului către publicul larg.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal între operator (FDSC) și terți pot fi transmise pe prin intermediul website-ului www.trillenials.ro, către publicul larg prin publicarea articolelor și interviurilor menționate anterior. FDSC nu poate fi ținută responsabilă de preluarea articolelor, interviurilor sau altor informații din cadrul acestora pe alte platforme de social media, media sau alte platforme similare ca urmare a publicării interviurilor și articolelor menționate anterior.

d) Perioada de retenție a datelor

Datele cu caracter personal vor fi păstrate de către FDSC până la închiderea site-ului www.trillenials.ro

V. Furnizori de servicii

a) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal aparținând persoanelor de contact din cadrul furnizorilor de servicii care pot fi colectate de FDSC, în cadrul #trillenials, dar nu prin intermediul www.trillenials.ro pot fi: nume, prenume, denumire organizație, funcție, telefon, adresă de e-mail, semnătură. Persoanele vizate de această prelucrare pot fi: persoanele fizice care participă la evenimente (speaker), persoanele de contact din cadrul furnizorilor de catering, transport, cazare, agențiilor de turism, agenții de publicitate, persoanele a căror semnătură apare pe procesele verbale.

b) Scopurile și temeiurile prelucrării

Datele cu caracter personal aparținând persoanelor anterior menționate sunt colectate de către FDSC în scopul încheierii de contracte de achiziție servicii și pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu acești furnizori. Aceste scopuri fac parte din scopul general de implementare a activității și proiectelor FDSC. Temeiul prelucrării se împarte în două categorii: 

  1. I) interesul legitim al FDSC, în cazul prestatorilor de servicii persoane juridice, persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale 
  2. II) executarea contractelor de furnizare servicii, în cazul prestatorilor de servicii persoane fizice. 

În cazul punctului I) de mai sus, FDSC are interesul legitim de a colecta datele de contact ale persoanelor de contact din cadrul furnizorilor pentru a comunica eficient cu acești furnizori, iar persoanele de contact sunt angajații acestor furnizori. 

În cazul punctului II) de mai sus, FDSC colectează datele cu caracter personal ale prestatorilor de servicii – persoane fizice în vederea executării contractelor de furnizare servicii încheiate cu acești și pentru a comunica eficient cu reprezentanții furnizorilor.

c) Despre transferul datelor cu caracter personal

Prezentele date cu caracter personal între operator (FDSC) și împuterniciți (terți), pot fi transferate către autorități publice în cazul unui potențial control din partea acestora.

d) Perioada de retenție a datelor

Pentru situația prevăzută la punctul b) I) de mai sus, atâta timp cât persoana căreia i-au fost prelucrate datele cu caracter personal de către FDSC este persoana de contact a furnizorului respectiv. Pentru situația prevăzută la punctul b) II) de mai sus, pe durata executării contractului de prestări servicii cu prestatorul, persoană fizică căruia i-a prelucrat datele cu caracter personal. 

Drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal:

  1. Dreptul de acces: aveți dreptul de a solicita de la FDSC informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
  2. Dreptul de rectificare: aveți dreptul de a solicita FDSC rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte.
  3. Dreptul de ștergere: aveți dreptul de a solicita FDSC ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului de procesare pentru care au fost colectate, a fost retras consimțământul pentru prelucrarea acestora de către FDSC.
  4. Dreptul de restricționare a prelucrării: aveți dreptul de a solicita FDSC restricționarea procesării datelor cu caracter personal în anumite situații, cum ar fi situația în care contestați acuratețea datelor cu caracter personal procesate de către FDSC, procesarea datelor cu caracter personal nu este realizată în conformitate cu legea.
  5. Dreptul de opoziție: aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să constituie obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
  6. Dreptul de portabilitate: aveți dreptul să solicitați FDSC transmiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către FDSC către dumneavoastră sau către o altă entitate ce urmează să vă prelucreze datele cu caracter personal.

FDSC poate fi contactat în legătură cu cele de mai sus prin e-mail la adresa bianca.oprea@fdsc.ro. De asemenea, pentru orice plângeri și sesizări, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.